n00258636-r-b-000 n00258636-r-b-001 n00258636-r-b-002 n00258636-r-b-003 n00258636-r-b-004 n00258636-r-b-005 n00258636-r-b-006 n00258636-r-b-007 n00258636-r-b-008 n00258636-r-b-009 n00258636-r-b-010 n00258636-r-b-011 n00258636-r-b-012 n00258636-r-b-013 n00258636-r-b-014 n00258636-r-b-015 n00258636-r-b-016 n00258636-r-b-017 n00258636-r-b-018 n00258636-r-b-019 n00258636-r-b-020 n00258636-r-b-021 n00258636-r-b-022 n00258636-r-b-023 n00258636-r-b-024

بعد از بارش برف و سرمای کم سابقه در پاییز، به باغات مرکبات مازندران خسارات سنگینی وارد شد. حال بعد از گذشت چندین هفته علیرغم وعده‌های داده شده از سوی مسئولان، باغداران شاهد از بین رفتن محصولاتشان و فروش با قیمت بسیار پایین هستند.