_h1a5643 _h1a5648 _h1a5662 _h1a5664 _h1a5671 _h1a5674 _h1a5677 _h1a5681 _h1a5684 _h1a5701 _h1a5711 _h1a5713 _h1a5716 _h1a5746 _h1a5778 _h1a5802 _h1a5803 _h1a5805 _h1a5811 _h1a5825 _h1a5851 _h1a5852 _h1a5854 _h1a5855 _h1a5860 _h1a5866 _h1a5871 _h1a5881 _h1a5928 _h1a5959 _h1a5974 _h1a5982 _h1a5988 _h1a6009 _h1a6038 _h1a6109 photonews-95dey-seifkati_ghaemshahr-_h1a5825

پخت نیشکر و فرهنگ غنی روستای بسیار زیبای سیف کتی مازندران در پانزده کیلومتری قائمشهر

سیف کتی روستای بسیار زیبا در پانزده کیلومتری شهرستان قائم شهر واقع شده است.همانطور که ا از بخش  دوم نام روستا مشخص است ” کتی” به معنای تپه در زبان مازندرانی است و در منطقه مرتفع قرار دارد که به حد فاصل جنگل و رودخانه امتداد دارد. از جنوب به جنگل های زیبا و از سمت غرب به روستای چِپی و از شمال به روستای ریکنده و از شرق به روستای سیدابوصالح و از شمال شرقی به روستای پرچینک متصل می گردد.این روستا دارای شصت خانوار است که  به کشاورزی مشغولند. در میان روستا  چشمه ای تاریخی است که تابستان ها ‌آب آن خنک و زمستان گرم می باشد.از نقات دیدنی این منطقه چشم انداز وسیع از جنگل ها و رودخانه ها و زمین های کشاورزی و زمین فوتبال بزرگی است که از یک طرف به رودخانه و از جهات مختلف متصل به جنگل می باشد این روستا که هر ساله در فصل بهار و تابستان پذیرای بازدیدکنندگان عزیز از نقاط مختلف استان مازندران و استانهای دیگر می باشد نیاز به حمایت  همه جانبه مسئولین میراث فرهنگی و گردشگری جهت  پیشرفت  صنعت اکوتوریسم را دارد .

نیشکر گیاهی است که به عنوان کشت اصلی جایگاه مهمی در درآمد خانواده ها ی مازندرانی برعهده دارد وبا توجه به اهمیت شکر قرمز و خصوصیات بهداشتی و دارویی آن می تواند  نقش مهمی در درآمد زایی و افزایش توان اقتصادی خانوار بهره‌بردار داشته باشد.