بمناسبت ۱۲ آذر روز جهانی معلولین در حرکتی زیبا و خداپسندانه تیم مدیریت باشگاه پرواز آسمان آبی شادی و لذت پرواز را با جمعی از معلولین عزیز تقسیم کردند.