پنجاه و سومین جلسه انجمن کتابخانه های عمومی استان مازندران برگزار شد.

به گزارش روابط عمومی استانداری مازندران، احمد حسین زادگان در نشست انجمن کتابخانه های عمومی مازندران افزود:با تلاش و خلاقیت می توان در حوزه های فرهنگی بویژه کتاب و کتابخوانی به شکل موثری نقش آفرینی کرد.
وی اضافه کرد: باید خلاء های کتابخوانی را شناسایی و رفع نمود و برای آگاهی رسانی به جامعه در این راستا، اطلاع رسانی همه جانبه صورت گیرد.
سرپرست استانداری مازندران اطلاع رسانی هدفمند با بهره گیری ظرفیت های موجود رسانه ای را راهکار اصلی برای ترویج کتابخوانی بیان کرد.
وی خاطرنشان کرد: در حوزه های فرهنگی باید همگرا ودر قالب یک سند جامع به صورت یکپارچه عمل کنیم و انجام هزینه ها در حوزه های فرهنگی باید بر اساس یک برنامه دقیق صورت گیرد.
حسین زادگان با اشاره به درپیش بودن هفته کتاب و کتابخوانی بر همراهی دستگاه ها به خصوص آموزش و پرورش و دانشگاه در این حوزه تاکید کرد.
*** اجرای ۸۴۰ برنامه در هفته کتابخوانی
مدیرکل کتابخانه های عمومی مازندران دراین نشست گفت: همزمان با هفته کتاب و کتابخوانی ۸۴۰ برنامه فرهنگی در این خطه شمال کشور اجرا می شود.
آرزو ولیپور تعداد اعضای کتابخانه های عمومی مازندران را ۱۱۱ هزار نفر اعلام کرد که نسبت به مدت مشابه سال قبل آمار اعضای کتابخانه ها ۱۷ هزار نفر بیشتر شد.
۲۴ آبان تا اول آذرماه در تقویم کشور هفته کتاب، کتابخوانی و کتابدار نام گذاری شده است.
۱۱۵کتابخانه عمومی در ۲۲ شهر استان مازندران فعال است.