برد تیم ۳ بر ۱شهریار ساری مقابل تیم شهرداری تبریز که با حضور محمد محبوب معاون فرهنگی شهرداری ساری  ، دلیلی رئیس ورزش و جوانان ساری ، علی رجبی مدیر کل ثبت احوال استان  و احمد صالحی مدیر عامل تیم شهریار ساری به پایان رسید.

لازم به ذکر است در پایان این مسابقه از خبرنگاران و عکاسان حاضر در این مسابقه به مناسبت روز خبرنگار تجلیل گردید.