پنجاه و سومین برنامه جهادی خیریه همت عالی مازندران با ارائه ۳۰۰ ویزیت تخصصی وفوق تخصصی و داروی رایگان در منطقه شویلاشت شهرستان ساری با مدیریت دکتر عالیه زمانی برگزار شد.