قوم بنی اسد ۳ شب پس از واقعه عاشورا به کربلا رسیدند و پیکر شهدای کربلا را از میان تیر و نیزه های ایستاده در خاک جمع آوری کردند.

هرسال در بسیاری از شهرهای استان مازندران دسته های نمادین قوم بنی اسد برپا می شود و عزاداران حسینی فانوس، حصیر، بیل و کلنگ بر دوش می کشند و با سینه زنی به عزاداری شهدای کربلا می پردازند.