نخستین کارگاه آموزشی مشترک کارگروه عکاسی خانه فرهنگ و هنر شهرداری ساری با عکاسان مرکز استان در سالن حوزه هنری مازندران برگزار شد.

در این کارگاه آموزشی استادان “مهدی معصومی گرجی” و “عقیل تشکری” در دوبخش مطالبی تخصصی در حوزه عکاسی برای حاضرین تشریح کردند.