کلنگ احداث دبستان سه کلاسه و خیرساز جعفرطیار روستای شمیون از توابع بندپی شرقی با حضور نماینده مردم بابل در مجلس به زمین زده شد.