کنسرت هنرجویان موسسه آموزش موسیقی شیدا در سالن ارشاد ساری برگزار شد.

تکنوازی ها و اجراهای گروهی همه توسط هنرجویان همین موسسه آموزش موسیقی با مدیریت استاد محمدرضا نوایی نژاد انجام شد.