تفریح و تفرج گردشگران در ساحل چالوس

با تعطیلات چندروزه گردشگران و مسافران با حضور در سواحل مازندران به رونق گردشگری کمک کرده تا منبع درآمدی برای فعالان این بخش نیز باشند.