رئیس انجمن صنفی معلمان غیر دولتی مازندران:

معلمان غیر دولتی از حقوق و مزایای قانون کار برخوردار شوند

رئیس انجمن صنفی معلمان غیر دولتی مازندران تاکیدکرد:ما معلمان غیر دولتی خواستارحق قانونی خودمان هستیم که همه ی کارگران مطابق قانون کار از آن برخوردار هستند

به گزارش ایلنا ،فاطمه احمدیان در اولین گردهمایی انجمن صنفی کارگری معلمان و مربیان شاغل در مدارس غیر دولتی استان مازندران که در سالن اجتماعات تامین اجتماعی در ساری برگزار شد،اظهار داشت: این انجمن با حمایت اداره کل تعاون ،کار و رفاه اجتماعی مطابق ماده ۱۳۲ قانون کار تاسیس گردید.

وی شمار عضو واجد شرایط در انجمن صنفی کارگری معلمان و مربیان شاغل در مدارس غیر دولتی مازندران بالغ بر ۱۰ هزار نفر اعلام کرد.

رئیس انجمن صنفی معلمان غیر دولتی مازندران با ابراز ناخشنودی از حقوق و مزایای معلمان غیر دولتی خواستار شد: معلمان مدارس غیر دولتی همچون بقیه معلمان دولتی و کارگران از مزایای قانونی که شامل بیمه،حقوق قانونی مطابق قانون کار و امنیت شغلی برخوردار شوند.

وی تاکید کرد: معلمان غیر دولتی نیز در کنار موسسین مدارس غیر دولتی  واداره آموزش و پرورش استان سهم بسزایی در آموزش فرزندان این جامعه داریم.

احمدیان ادامه داد: از همه ی مسئولین مربوطه بویژه استاندارمازندران و مدیر کل آموزش و پرورش و اداره کل تعاون کار و رفاه اجتماعی و تامین اجتماعی درخواست داریم که برای رسیدن به حقوق قانونی این قشر زحمتکش همکاری لازم را با اعصای هیات مدیره انجمن در سال ۹۷ به عمل می آورند.

وی تاکید کرد:ما معلمان غیر دولتی خواستارحق قانونی خودمان هستیم که همه ی کارگران مطابق قانون کار از آن برخوردار هستند .

احمدیان افزود: همیشه در کنار موسسین مدارس غیر دولتی و اداه امورش و پرورش در جهت تعالی اموزش فرزندان جمهوری اسلامی ایران ایستاده ایم .