ساخت خانه محرومان توسط گروه جهادی صاحب الامر (عج) روستای سنگتراشان شهرستان ساری

گروه جهادی صاحب الامر (عج) متشکل از بسیجیان روستای سنگتراشان در راستای محرومیت زدایی اقدام به احداث خانه ای برای محرومین در محله چمران ساری کردند.