لبخند آفریدگار در گندم و جوزارهای بخش کجور نوشهر

سالانه به‌طور متوسط بیش از ۳ هزار هکتار از اراضی بخش کجور شهرستان نوشهر به زیر کشت گندم و جو می‌رود و بیشتر این محصولات زراعی در کهنه لاشک شهر پول و شهر کجور تولید می‌شود.