یاد بود شهدای انقلاب اسلامی سال ۵۷ شهرستان ساری در آستان امامزاده یحیی (ع) مرکز استان برگزار شد.