۵۰ سال نابینایی مشتی اسماعیل

اسماعیل یوسفیان ۷۲ ساله ، ساکن شهر کیاسر واقع در استان مازندران، بیست سال است که بطور کامل بینایی خود را از دست داده است و امرار معاش او از طریق نماز و روزه ی استجاره ای میباشد.

تا یک سال پیش بخشی از درآمد ناچیز مشتی اسماعیل از طریق کشاورزی بود که مجبور بود سیزده کیلومتر تا زمین کشاورزی پیاده برود و در شالیزار مشغول به کار شود.

سی سال است که او برای اهالی محل روضه خوانی میکند و در خانه اش نیز میکروفون و بلندگوی قدیمی ای دارد که در موعد اذان همیشه اذان میگوید.

شب های جمعه قراعت قرآن دسته جمعی و خواندن تفسیر و احکام دعای کمیل از برنامه های هفتگی وی میباشد.

او که خود حاصل ازدواج فامیلی بوده، خود نیز ازدواج فامیلی کرده است که ماحصل آن سه فرزند میباشد. مشتی اسماعیل که بخاطر ازدواج فامیلی دچار ضعف بینایی مادرزادی از بچگی بوده است، یکی از فرزندانش نیز دچار ضعف بینایی میباشد با این وجود همیشه توصیه میکند که ازدواج فامیلی نداشته باشید.