امروز : چهارشنبه ۴ اردیبهشت ۱۳۹۸
مراسم کلنگ زنی احداث نخستین مسکن سیل زدگان در سیمرغ

مراسم کلنگ زنی احداث نخستین مسکن سیل زدگان در سیمرغ

عکاس زینب ذبیحی منبع خزرنما
صفحه 1 از 11