امروز : دوشنبه ۲۴ تیر ۱۳۹۸
تولید شکر سیاه از نیشکر در روستای ریکنده شهرستان قائمشهر

تولید شکر سیاه از نیشکر در روستای ریکنده شهرستان قائمشهر

عکاس اکبر قاسمپور منبع خزرنگاه
صفحه 1 از 11