امروز : دوشنبه ۳۱ تیر ۱۳۹۸
نشست خبری مدیرکل بنیاد مسکن انقلاب اسلامی مازندران

نشست خبری مدیرکل بنیاد مسکن انقلاب اسلامی مازندران

عکاس معصومه جعفری منبع خزرنما
مراسم کلنگ زنی احداث نخستین مسکن سیل زدگان در سیمرغ

مراسم کلنگ زنی احداث نخستین مسکن سیل زدگان در سیمرغ

عکاس زینب ذبیحی منبع خزرنما
نشست خبری خانی- مدیرکل بنیاد مسکن انقلاب اسلامی مازندران

نشست خبری خانی- مدیرکل بنیاد مسکن انقلاب اسلامی مازندران

عکاس محسن هدایتی منبع خزرنما
صفحه 1 از 11