امروز : یکشنبه ۳۱ شهریور ۱۳۹۸
مراسم شب وداع با پیکر شهید جانباز “سید حسین آملی” در ساری

مراسم شب وداع با پیکر شهید جانباز “سید حسین آملی” در ساری

عکاس محسن هدایتی منبع خزرنما
شهید جانباز “سید حسین آملی” در قاب خزرنما

شهید جانباز “سید حسین آملی” در قاب خزرنما

عکاس هدایتی -فلاح-جعفری منبع خزرنما
صفحه 1 از 11