امروز : شنبه ۴ خرداد ۱۳۹۸
نشست خبری “دکتر آرام “مدیرکل بهزیستی مازندران

نشست خبری “دکتر آرام “مدیرکل بهزیستی مازندران

عکاس معصومه جعفری منبع خزرنما
نشست خبری مدیرکل بهزیستی مازندران ویژه روز جهانی معلولان

نشست خبری مدیرکل بهزیستی مازندران ویژه روز جهانی معلولان

عکاس ابراهیم فلاح منبع خزرنما
نشست خبری دکتر سید سعید آرام مدیرکل بهزیستی مازندران

نشست خبری دکتر سید سعید آرام مدیرکل بهزیستی مازندران

عکاس محسن هدایتی منبع خزرنما
دوازدهمین جلسه شورای هماهنگی تعاون و رفاه استان مازندران

دوازدهمین جلسه شورای هماهنگی تعاون و رفاه استان مازندران

عکاس محسن هدایتی منبع خزرنما
نشست خبری دکتر سید سعید آرام مدیرکل بهزیستی مازندران

نشست خبری دکتر سید سعید آرام مدیرکل بهزیستی مازندران

عکاس محسن هدایتی منبع خــزرنما
صفحه 1 از 11