امروز : دوشنبه ۴ شهریور ۱۳۹۸
پنجمین جلسه انتخاب شهردار ساری با نتیجه مساوی شورای شهر

پنجمین جلسه انتخاب شهردار ساری با نتیجه مساوی شورای شهر

عکاس محسن هدایتی منبع خزرنما
صفحه 1 از 11