امروز : دوشنبه ۲۸ مرداد ۱۳۹۸
برداشت گل گاو زبان در دهستان استخر پشت شهرستان نکا

برداشت گل گاو زبان در دهستان استخر پشت شهرستان نکا

منبع صداو سیما- ایلنا- خبرساری
برداشت گل گاوزبان از مزارع بخش هزار جریب شهرستان نکا

برداشت گل گاوزبان از مزارع بخش هزار جریب شهرستان نکا

عکاس احسان فضلی منبع ایرنا
صفحه 1 از 11