IMG_20160718_150908-500x333 IMG_20160718_150914-500x333 IMG_20160718_150919-500x281 IMG_20160718_151026-500x281 IMG_20160718_151033-500x333 IMG_20160718_151040-500x333 IMG_20160718_151047-500x333

آئین معارفه مسئول نمایندگی ولی فقیه سازمان غله منطقه دو کشور با حضور حجت الاسلام موسوی مسئول نمایندگی ولی فقیه سازمان جهاد کشاورزی مازندران برگزار شد.

به گزارش محمدرضا کرمی خبرنگار حرف راست از نکا ؛ با تایید آیت الله عالمی نماینده ولی فقیه در وزرات سازمان جهاد سازندگی و ابلاغ آیت اله موسوی نماینده ولی فقیه درسازمان جهاد استان مازندران با حضور مدیرعامل بازرگانی منطقه دوکشور و دیگرمدیران استانی و شهرستانی نکا حجت السلام یوسف علی باقری  به عنوان مسوول نمایندگی ولی فقیه در سازمان غله و بازرگانی منطقه دوکشور منصوب گردید.