آبشار شورآب در شهرستان سوادکوه، استان مازندران واقع است، اين آبشار زيبا در كنار محور تهران به سوادکوه  قرار دارد.

وقتی از فيروزكوه به سوی سوادکوه پيش می‌رويد، قبل از گردنه گدوك می‌توانيد آن را مشاهده کنید، اين آبشار در آنسوی دره و پايين دست روستای شورآب، در كنار ريل راه‌آهن قرار گرفته است.