جنگل‌های منطقه کنیج‌کلا شهر زیراب دچار حریق شد و تیم‌های منابع طبیعی، صنایع چوب‌وکاغذ، سپاه و بسیج و هلال احمر به منطقه اعزام شدند.
با کمک عوامل امدادی از پیشروی آتش جلوگیری شد و تیم‌های ‌اطفاء حریق توانستند آتش را به طور کامل مهار کنند.