آخرین روزهای برداشت زعفران از مزارع دودانگه ساری

عکاس(محمد سلطانی‌مجاوری) خبرگزاری فارس مازندران

 

همیشه کشت زعفران تنها به خطه خراسان خلاصه می‌شد اما مازندران با استعدادهای بالقوه‌ای که  اراضی کشاورزی آن دارد چند سالی است کشاورزان مازندرانی آستین همت را بالا زدند و شعار اقتصاد مقاومتی را در تولید زعفران  در این استان  جامه عمل پوشاندند و کشت آن را رونق دادند.