براساس بخشنامه سال ۱۳۸۸ سازمان ميراث فرهنگی كشور مبنی بر انتخاب روزی با عنوان روز مازندران ، پژوهشگران و فعالان حوزه فرهنگ و تمدن استان با هم انديشی و همفكری ۱۴ آبان را به خاطر بيعت مردم اين استان با حسن بن زيد علوی بنيان گذار نخستين حكومت شيعی علوی به نام روز مازندران انتخاب كردند .

بيعت مردم مازندران با حسن بن زيد علوی در ۱۴ آبان سال ۲۴۳ شمسی مطابق با عيد سعيد فطر ۲۵۰ هجری قمری رخ داد.پيش از اين نامگذاری، اجرا و احيای برخی رسوم و سنت ها به برخی ادارات فرهنگ و ارشاد اسلامی شهرستان ها و تعدادی موسسات خلاصه می شد اما اين روند با تغيير اكنون به يك جريان منسجم مبدل شد .