آخرین شب تبلیغات “حامد ذاکریان” کاندیدای شورای شهر ساری(294)

عکاسان (خلیل دردانه- سید جلال شکوهی) خزرنما -پایگاه اختصاصی گزارش تصویری مازندران