آخرین شب تبلیغات “پرویز شعبانی” کاندیدای شورای شهر ساری(486)

عکاس (ابراهیم فلاح) خزرنما -پایگاه اختصاصی گزارش تصویری مازندران