شب آخر  کنسرت محسن ابراهیم زاده خواننده جوان و محبوب پاپ کشور در سینما سپهر ساری برگزار شد.