آخرین محفل روضه شب های سه شنبه در بیت زنده یاد بصیری ساروی با حضور رضایی فرماندار ساری و اعضای شورای اسلامی مرکز استان و دیگر مسئولین و شهری و استانی برگزار شد.