تعریض و چهاربانده شدن محور حسین آباد به زاغمرز بهشهر که تنها مراحل خاک‌برداری و بخشی از زیرسازی آن اولیه انجام شده است حدود 8 ماه به دلیل مشکلات مالی و عدم تامین اعتبار متوقف شده است.