سدهای شهید رجایی در ساری و البرز در سوادکوه پس از سیلاب اخیر به بالاترین میزان آبگیری خود رسیده و طی روزهای آینده سر ریز خواهند کرد.