طبق سنتی هرساله در آخرین پنجشنبه سال که به تازگی به نام “روز آرامستان” نامگذاری شده است مردم مرکز مازندران جهت غبار روبی و عطرافشانی غبور عزیزان خود به ویژه شهدای هشت سال دفاع مقدس در آرامگاه های عمومی شهرداری ساری( آراگاه ملامجدالدین) حضور پیدا میکنند.