آرامش سواحل بابلسر در روزهای زمستانی

عکاس(سپهر امیری) پایگاه خبری بلاغ مازندران

 

فصل زمستان و پرواز پرندگان در خلوتی سواحل بابلسر