حمیدرضا نباتیان معلم دل‌سوز ساروی در راه تعلیم به دانش‌آموزان چالوسی، در مسیر ساری به چالوس بر اثر تصادف دچار نقص عضو شد. از ویلچرنشینی نباتیان بیش از یک دهه می‌گذرد. با وجود موافقت مدیران آموزش و پرورش چالوس مبنی بر انتقال وی به شهرستان ساری و خدمت در کنار اعضای خانواده، بدلیل عشق زیاد به دانش آموزان خود ترجیح می‌دهد تا در مدرسه زنده‌یاد “یحیی ملا “شهرستان چالوس به ایفای نقش بپردازد. حمید رضا نباتیان از تنها آرزوی این روزهایش می‌گوید که؛ “بعد از جنگ با لباس بسیجی و با پا‌های خودم به دیدار رهبرم رفتم، حالا آرزو دارم برای ادای احترام با دلم به زیارت ایشان بروم. ”