آزمون استخدامی شرکت صنایع چوب وکاغذ مازندران

عکاس(دریافتی) خزرنما -پایگاه اختصاصی گزارش تصویری مازندران

 

۱۴۰۰ نفرازمتقاضیان استخدام دربخش های مختلف چوب وکاغذ مازندران درآزمون علمی ومهارتی شرکت کردند.

به گزارش روابط عمومی شرکت صنایع چوب و کاغذ مازندران، درپی فراخوان شرکت چوب وکاغذ مازندران برای جذب نیروهای فنی ومتخصص مورد نیاز این شرکت ازطریق آزمون ؛ ۴ هزارنفرثبت نام نمودند که از این تعداد 1400 نفر حائز شرکت در این آزمون شدند .

این ازمون صبح امروز با حضور ۱۴۰۰ تن ازواجدین شرایط دررشته های فنی مهندسی، آزمایشگاه ؛ چوب وکاغذ، امور مالی؛ بازرگانی؛ آی تی، مدیریت، صنایع ، HSE و …  برگزارشد .

این آزمون با حضور ، دکتر نیک نژاد ، مدیرعامل  و اعضاء هیات مدیره شرکت صنایع چوب وکاغذ مازندران درمحل دانشگاه آزاد اسلامی برگزارشد.

به گفته نیک نژاد،مدیرعامل صنایع چوب و کاغذ مازندران فرآیند جذب نیروهای مورد نیاز این شرکت فقط با برگزاری آزمون علمی و مهارتی صورت خواهد گرفت.

شرکت چوب و کاغذ مازندران، بزرگترین واحد تولید انواع کآغذ در کشور محسوب می شود و ظرفیت تولید این شرکت سالانه ۱۷۵ هزار تن انواع کاغذ می باشد .