آغاز برداشت برگ سبز چای از باغ های غرب مازندران

عکاس(علیرضا پور علم) خبرگزاری ایرنا مازندران

 

برداشت برگ سبز چای از باغ‌های غرب مازندران آغاز شد.