تصاویر/ آغاز برداشت فلفل از مزارع جویبار

کشاورزان جویباری برداشت فلفل در سطح 57 هکتار را شروع کردند.
به گزارش بلاغ،کشاورزان جویباری برداشت فلفل در سطح 57 هکتار را شروع کردند. در این روزها کشاورزان جویباری با همکاری اعضای خانواده به برداشت فلفل مشغول هستند و به‌نوعی در مسیر تحقق اقتصاد مقاومتی گام برمی‌دارند.