آغاز برداشت گل محمدی از مزارع دودانگه ساری

 از حدود 300 هکتار اراضی کشت گل محمدی در مازندران 120 هکتار سهم بخش های دودانگه و چهاردانگه در شهرستان ساری می باشد.

طبق یک رسم قدیمی در مازندران همیشه آغاز برداشت محصولات کشاورزی همراه با جشن و موسیقی همراه بوده که برداشت گل محمدی نیز از این قاعده مستثنی نبوده است.