آغاز برداشت گل محمدی در اراضی دودانگه ساری

مازندران دارای ۹۵ هکتار سطح زیر کشت گل محمدی در سال ۱۳۹۹ بوده که پیش‌بینی می‌شود از این مقدار ۶۶۰ هزار لیتر گلاب با ارزش تقریبی ۴۶۰ میلیارد ریال استحصال شود که بیشترین سهم آن مربوط به دودانگه ساری می‌باشد.