آغاز ساخت تله فیلم ول وله در ساری

 ساخت تله فیلم ول وله با همکاری هنرمندان بومی و غیربومی در روستای سرکت ساری آغاز شد.

تصویر برداری تله فیلم ول وله  یا بچه شیطان حدود ۱۴ روز آغاز شده است و یک هفته دیگر پایان می یابد.

 این تله فیلم پس از مونتاژ اواخر شهریور امسال به روی آنتن شبکه تبرستان می‌رود.