آغاز سال تحصیلی در ساری

مراسم آغاز سال تحصیلی 99 در مدرسه هوشمند غیر دولتی علیم،هنرستان شهید خیری مقدم و مدرسه خسرویه ساری برگزارشد.

همزمان با سراسر کشور مراسم نمادین آغاز سال تحصیلی جدید در تمامی مدارس مازندران با رعایت شیوه نامه های بهداشتی برگزار شد. مدیر کل آموزش و پرورش مازندران در مراسم نمادین آغاز بازگشایی مدارس در سیمرغ گفت: در سال تحصیلی جدید ۵۶۰ هزار دانش آموز مازندرانی در بیش از ۳۹۰۰ مدرسه تحصیل خواهند کرد.

سعدی پور با توجه به الویت آموزش حضوری در سال تحصیلی جدید آموزشی گفت: به همین منظور آموزش‌های تلفیقی متشکل از آموزش در روز‌های زوج و فرد، آموزش چرخشی و گروه بندی دانش آموزی برای سال تحصیلی ۱۴۰۰-۱۳۹۹ برنامه ریزی شده است.

او با بیان اینکه در آموزش حضوری ساعات آموزش و تفریح دانش آموزان پلکانی تعریف شده است افزود: به منظور جلوگیری از تراکم دانش آموزان در مدارس، حداکثر زمان آموزش در کلاس‌ها فقط ۳۵ دقیقه و ساعت‌های حضور در کلاس و تفریح هم برای هر کلاس متفاوت است.