معاون فني عمراني شهرداري ساري:

اجراي فاز دوم بوستان ملل/ توسعه پل

تيم هاي عملياتي سازمان عمران شهرداري مركز استان در حوزه راهسازي خاكبرداري و خاكريزي و زيرسازي فاز دوم بوستان ملل را عملياتي نمودند.

به گزارش روابط عمومي و امور بين الملل شهرداري ساري، عباس رشيدي معاون فني عمراني شهرداري ساري با اشاره به احداث بوستان ملل در حاشيه رودخانه تجن گفت: فاز دوم اين طرح بزرگ گردشگري و رفاهي به دست متخصصان پرتلاش سازمان عمران وارد مرحله اجرايي گرديد.

وي افزود: پروژه فوق كه به طول ۶ كيلومتر آغاز شده است از مسير پل كابلي به سمت بند شيش كيله پائين كولا تنگه لته ادامه خواهد داشت .

رشيدي ادامه داد: تيم هاي عملياتي سازمان عمران شهرداري مركز استان در حوزه راهسازي خاكبرداري و خاكريزي و زيرسازي اين مسير را عملياتي نمودند.

معاون فني عمراني شهرداري ساري خاطر نشان كرد: طبق زمابندي از پيش تعيين شده اين پروژه با پيشرفت فيزيكي بالاي ۳۰ درصد در دست اجراست.