آغاز فاز سوم کارآزمایی بالینی واکسن کرونای انستیتو پاستور ایران وانستیتوی فینلای کوبا در مازندران

عکاس (سید جلال شکوهی) خزرنما -پایگاه اختصاصی گزارش تصویری مازندران

برنامه فاز سوم کارآزمایی بالینی واکسن کرونای انستیتو پاستور ایران وانستیتوی فینلای کوبا» با حضور دکتر محمدمهدی گویا رئیس مرکز مدیریت بیماری‌های واگیر وزارت بهداشت و دکتر علیرضا بیگلری رئیس انستیتو پاستور ایران و جمعی از مسئولین استانی در دانشکده پرستاری مامایی نسیبه ساری برگزار شد.

در این فاز شش هزار نفر در مازندران واکسن دریافت می‌کنند که سه هزار نفر در حوزه علوم پزشکی مازندران و مابقی در بابل خواهد بود.