آغاز فصل صید ماهی در فرح آباد شهرستان ساری

عکاس(هدا کاشی پور) خبرگزاری ایلنا

 

صید پاییزه ماهی در دریای خزر