آغاز فصل بهار و شروع کار پر زحمت کشاورزی در آمل

عکاس (مهرداد محمدی) خبرگزاری فارس مازندران

 

با آغاز فصل بهار کار سخت و طاقت فرسای کشاورزی و کاشت برنج در استان مازندران شروع می‌شود. در شمال ایران کاشت برنج رسم و رسوم خاص خود را داشته و جز جدایی ناپذیری از فرهنگ بومی مردم شده است.