یک لقمه نان در کنارهم

با همت یک خیر ساروی مکان و تجهیزات کامل یک نانوایی و آشپزخانه جهت پخت نان و غذای گرم برای نیازمندان اهدا و آغاز به کار کرد

آرد و مواد اولیه مورد نیاز این واحد نانوایی باهمت خیرین تهیه و برای پخت در اختیار این واحد خیریه قرار می گیرد.

این نانوایی در کمربندی شرقی روبروی ابزار یراق لقمانی قرار دارد و هر روز به صورت رایگان نان مورد نیازمندان را در اختیار آنها قرار می دهد.