در نهضت نهال‌کاری امروز 14 آذر ۱۴ میلیون نهال در سراسر کشور با شعار «نهال‌کاری همگانی، برای ایران سبز» کاشته شد.
در شهرستان سوادکوه نیز همزمان با سراسر کشور هزار اصله نهال وند و شیردار در عرصه جنگلی روستای سی‌پی کاشته شد.